LOADING ...

Luyện nghe bài hát A Golden Handshake for Every Daughter

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

We sat by the
for hours
I cried to sleep
Push me
Ever so
The water's far too

Some say, some say
behind, hide behind your sorrow

A handshake for every daughter
And a piece of the cake
Run from your
And your summer
is all you can take

Videos

A Golden Handshake For Every Daughter
A Golden Handshake For Every Daughter
China Crisis - A Golden Handshake For Every Daughter (Peel Session)
China Crisis - A Golden Handshake For Every Daughter (Peel Session)
A golden handshake for every daughter with lyrics
A golden handshake for every daughter with lyrics
A Golden Handshake For Every Daughter
A Golden Handshake For Every Daughter
China Crisis - Peel Session 1983
China Crisis - Peel Session 1983
China Crisis - B-Sides (1982-1986)
China Crisis - B-Sides (1982-1986)
CHINA CRISIS 96-8/ Orange Mutt-Mutt Dance
CHINA CRISIS 96-8/ Orange Mutt-Mutt Dance
China Crisis, Scrapbook vol.1,You did cut me
China Crisis, Scrapbook vol.1,You did cut me
Or The Golden Handshake - A Beginning Towards The End
Or The Golden Handshake - A Beginning Towards The End
China Crisis - You Never See It
China Crisis - You Never See It
China Crisis - This Occupation (Single Version) (B side of 'Wishful Thinking' 7", 1983)
China Crisis - This Occupation (Single Version) (B side of 'Wishful Thinking' 7", 1983)
China Crisis - Down here on Earth/Fool - De Vorstin, Hilversum - 26.10.2017
China Crisis - Down here on Earth/Fool - De Vorstin, Hilversum - 26.10.2017
China Crisis - Jon And Van
China Crisis - Jon And Van
China Crisis - Trading in gold (Live)
China Crisis - Trading in gold (Live)
China Crisis - Watching The Rainclouds (Peel Session)
China Crisis - Watching The Rainclouds (Peel Session)
China Crisis - Be Suspicious
China Crisis - Be Suspicious
They Conspire - gary daly - china crisis
They Conspire - gary daly - china crisis
CHINA CRISIS
CHINA CRISIS
CHINA CRISIS
CHINA CRISIS
Wishing Time
Wishing Time