LOADING ...

Luyện nghe bài hát A Golden Handshake for Every Daughter

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

We sat by the
Talking for
I myself to sleep
Push me
Ever so
The far too deep

Some say, some say
Hide behind, behind your sorrow

A golden for every daughter
And a piece of the wedding
Run from your
And summer lovers
Love is all you can

Videos

China Crisis - A Golden Handshake For Every Daughter (Peel Session)
China Crisis - A Golden Handshake For Every Daughter (Peel Session)
A Golden Handshake For Every Daughter
A Golden Handshake For Every Daughter
A golden handshake for every daughter with lyrics
A golden handshake for every daughter with lyrics
China Crisis - Peel Session 1983
China Crisis - Peel Session 1983
A Golden Handshake For Every Daughter
A Golden Handshake For Every Daughter
All Tracks - China Crisis
All Tracks - China Crisis
China Crisis - This Occupation (Extended Mix)
China Crisis - This Occupation (Extended Mix)
China Crisis - This Occupation 45 version. (B side to Wishful Thinking)
China Crisis - This Occupation 45 version. (B side to Wishful Thinking)
China Crisis - Here Comes A Raincloud
China Crisis - Here Comes A Raincloud
China Crisis - Greenacre Bay
China Crisis - Greenacre Bay
China Crisis   Performing Seals
China Crisis Performing Seals
China Crisis - Trading in gold (Live)
China Crisis - Trading in gold (Live)
Wishing Time
Wishing Time
China Crisis  - Some People I Know To Lead Fantastic Lives (Extended Mix)
China Crisis - Some People I Know To Lead Fantastic Lives (Extended Mix)
Top Tracks - China Crisis
Top Tracks - China Crisis
Or The Golden Handshake - A Beginning Towards The End
Or The Golden Handshake - A Beginning Towards The End
China Crisis - Trading in gold (1986)
China Crisis - Trading in gold (1986)
China Crisis — Wishful Thinking
China Crisis — Wishful Thinking
CHINA CRISIS 96-8/ Orange Mutt-Mutt Dance
CHINA CRISIS 96-8/ Orange Mutt-Mutt Dance
China Crisis - Saint Saviour Square (1989)
China Crisis - Saint Saviour Square (1989)