LOADING ...

Luyện nghe bài hát A Golden Handshake for Every Daughter

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

We sat by the
for hours
I cried to sleep
Push me
Ever so
The water's far too

Some say, say tomorrow
Hide behind, hide behind sorrow

A golden handshake for daughter
And a of the wedding cake
Run your houses
And your summer
is all you can take

Videos

A Golden Handshake For Every Daughter
A Golden Handshake For Every Daughter
China Crisis - A Golden Handshake For Every Daughter (Peel Session)
China Crisis - A Golden Handshake For Every Daughter (Peel Session)
A golden handshake for every daughter with lyrics
A golden handshake for every daughter with lyrics
A Golden Handshake For Every Daughter
A Golden Handshake For Every Daughter
China Crisis - Peel Session 1983
China Crisis - Peel Session 1983
China Crisis - B-Sides (1982-1986)
China Crisis - B-Sides (1982-1986)
China Crisis - Down here on Earth/Fool - De Vorstin, Hilversum - 26.10.2017
China Crisis - Down here on Earth/Fool - De Vorstin, Hilversum - 26.10.2017
They Conspire - gary daly - china crisis
They Conspire - gary daly - china crisis
China Crisis   Christian   1983 Stereo
China Crisis Christian 1983 Stereo
China Crisis - Always
China Crisis - Always
China Crisis - You Never See It
China Crisis - You Never See It
Or The Golden Handshake - A Beginning Towards The End
Or The Golden Handshake - A Beginning Towards The End
China Crisis, Scrapbook vol.1,You did cut me
China Crisis, Scrapbook vol.1,You did cut me
Wishing Time
Wishing Time
CHINA CRISIS
CHINA CRISIS
China Crisis - Be Suspicious
China Crisis - Be Suspicious
China Crisis The Way We Are Made 1994
China Crisis The Way We Are Made 1994
All Tracks - China Crisis
All Tracks - China Crisis
China Crisis  Tragedy and Mystery  on Razzmatazz
China Crisis Tragedy and Mystery on Razzmatazz
Top Tracks - China Crisis
Top Tracks - China Crisis