LOADING ...

Luyện nghe bài hát A Damn Good Goodbye Kiss

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Let me your lips, let me feel your skin
I don't when, I'll hold you again
You're leaving me, alone with
So it better be a damn good kiss

A damn good kiss
Melting me pleasure
A damn good goodbye
The me 'til forever

So close eyes, give me your lips
I hate to separate this
So it good, must be damn good
This goodbye kiss

Uncertainty, is the
Not knowing, once you're on train
It be two months, it could be ten
So this kiss to last 'til then

A damn good kiss
Melting me with
A good goodbye kiss
That me 'til forever

'Cause that's how seems you'll be gone
So me something to hold on to
Make it good, must be damn
This goodbye kiss

So close your eyes, give me lips
I hate to like this
So make it good, be damn good
This damn kiss

I'll try my to hold on
Every night you are gone
Pretending the don't exist.
So reassure me with a damn good

A damn goodbye kiss
Melting me with
A damn good kiss
holds me 'til forever

'Cause that's how seems you'll be gone
So me something to hold on to
Make it good, must be damn
This damn goodbye

Videos

Rihanna - Take A Bow
Rihanna - Take A Bow
Gretchen Wilson - Redneck Woman
Gretchen Wilson - Redneck Woman
Tyler Farr - Redneck Crazy
Tyler Farr - Redneck Crazy
Avril Lavigne - What The Hell
Avril Lavigne - What The Hell
The Yunginz - How Could You
The Yunginz - How Could You
Bruno Mars Carpool Karaoke
Bruno Mars Carpool Karaoke
Logan Paul - No Handlebars (Official Music Video)
Logan Paul - No Handlebars (Official Music Video)
Country
Country
5 FNAF Fan Games
5 FNAF Fan Games
Red dirt
Red dirt
SAYING GOODBYE TO MY BEST FRIEND: A TRIBUTE TO BUSTER BEANS
SAYING GOODBYE TO MY BEST FRIEND: A TRIBUTE TO BUSTER BEANS
Hush | Critical Role | Campaign 2, Episode 7
Hush | Critical Role | Campaign 2, Episode 7
A Show of Scrutiny | Critical Role | Campaign 2, Episode 2
A Show of Scrutiny | Critical Role | Campaign 2, Episode 2
Firebringer
Firebringer
Disparate Pieces | Critical Role | Campaign 2, Episode 4
Disparate Pieces | Critical Role | Campaign 2, Episode 4
The Midnight Chase | Critical Role | Campaign 2, Episode 3
The Midnight Chase | Critical Role | Campaign 2, Episode 3
Home Alone 2: Lost in New York
Home Alone 2: Lost in New York
Fresh Espresso - Goodbye My Love
Fresh Espresso - Goodbye My Love
Goodbye
Goodbye
I'm Not Saying Goodbye. [Chapter 1]
I'm Not Saying Goodbye. [Chapter 1]