LOADING ...

Luyện nghe bài hát A Damn Good Goodbye Kiss

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Let me your lips, let me feel your skin
I don't know when, I'll hold you
leaving me, alone with loneliness
So it better be a damn goodbye kiss

A damn good kiss
Melting me pleasure
A good goodbye kiss
The holds me 'til

So close your eyes, give me lips
I hate to like this
So make it good, must be damn
This damn goodbye

Uncertainty, is the
Not knowing, once on that train
It be two months, it could be ten
So this kiss needs to 'til then

A damn goodbye kiss
Melting me with
A damn good goodbye
holds me 'til forever

'Cause that's how long seems be gone
So give me to hold on to
it good, must be damn good
This damn kiss

So your eyes, give me your lips
I to separate like this
So it good, must be damn good
This damn goodbye

try my best to hold on
Every night that you are
Pretending the don't exist.
So me with a damn good kiss

A damn good goodbye
Melting me pleasure
A good goodbye kiss
That me 'til forever

'Cause that's how long seems you'll be
So me something to hold on to
Make it good, be damn good
damn goodbye kiss

Videos

Rihanna - Take A Bow
Rihanna - Take A Bow
Gretchen Wilson - Redneck Woman
Gretchen Wilson - Redneck Woman
Tyler Farr - Redneck Crazy
Tyler Farr - Redneck Crazy
Avril Lavigne - What The Hell
Avril Lavigne - What The Hell
The Yunginz - How Could You
The Yunginz - How Could You
Bruno Mars Carpool Karaoke
Bruno Mars Carpool Karaoke
Logan Paul - No Handlebars (Official Music Video)
Logan Paul - No Handlebars (Official Music Video)
Country
Country
5 FNAF Fan Games
5 FNAF Fan Games
Red dirt
Red dirt
SAYING GOODBYE TO MY BEST FRIEND: A TRIBUTE TO BUSTER BEANS
SAYING GOODBYE TO MY BEST FRIEND: A TRIBUTE TO BUSTER BEANS
Hush | Critical Role | Campaign 2, Episode 7
Hush | Critical Role | Campaign 2, Episode 7
A Show of Scrutiny | Critical Role | Campaign 2, Episode 2
A Show of Scrutiny | Critical Role | Campaign 2, Episode 2
Firebringer
Firebringer
Disparate Pieces | Critical Role | Campaign 2, Episode 4
Disparate Pieces | Critical Role | Campaign 2, Episode 4
The Midnight Chase | Critical Role | Campaign 2, Episode 3
The Midnight Chase | Critical Role | Campaign 2, Episode 3
Home Alone 2: Lost in New York
Home Alone 2: Lost in New York
Fresh Espresso - Goodbye My Love
Fresh Espresso - Goodbye My Love
Goodbye
Goodbye
I'm Not Saying Goodbye. [Chapter 1]
I'm Not Saying Goodbye. [Chapter 1]