LOADING ...

Luyện nghe bài hát A Bird That Whistles

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I a house by the water
Took a man on a
house by the water
Lovely by the waterside
Last time I saw man
Hung down his and cried

Corrina,
Do you to go
Corrina,
me why do you have to go

Just me come to love you girl
Now you pack your and go
Leave me bird that whistles
Leave me bird that sings

I got a that whistles
I got a bird singin'
If I don't have you
don't mean nothin'

Videos

Joni Mitchell - A Bird That Whistles (Corrina, Corrina)
Joni Mitchell - A Bird That Whistles (Corrina, Corrina)
Joni Mitchell - A Bird That Whistles (Corrina, Corrina)
Joni Mitchell - A Bird That Whistles (Corrina, Corrina)
Night Ride Home / A Bird That Whistles (Songs of Joni Mitchell)
Night Ride Home / A Bird That Whistles (Songs of Joni Mitchell)
A Bird That Whistles (Corrina, Corrina)
A Bird That Whistles (Corrina, Corrina)
A Bird That Whistles
A Bird That Whistles
This Flight Tonight (Live)
This Flight Tonight (Live)
A Case Of You (Live)
A Case Of You (Live)
Joni MItchell - "The Tea Leaf Prophecy (Lay Down Your Arms)"
Joni MItchell - "The Tea Leaf Prophecy (Lay Down Your Arms)"
Woodstock (Live)
Woodstock (Live)
Twisted (Live)
Twisted (Live)
Joni Mitchell Album: Chalk Mark In A Rainstorm - 1988
Joni Mitchell Album: Chalk Mark In A Rainstorm - 1988
Joni Mitchell - This Place
Joni Mitchell - This Place
Joni Mitchell - For The Roses (Live London 1974)
Joni Mitchell - For The Roses (Live London 1974)
Joni Mitchell - Chalk Mark In A Rain Storm (Studio album, 1988)
Joni Mitchell - Chalk Mark In A Rain Storm (Studio album, 1988)
Bird On a Wire
Bird On a Wire
Top Tracks - A Bird That Whistles
Top Tracks - A Bird That Whistles
Top Tracks - Joni Mitchell
Top Tracks - Joni Mitchell
Hejira (Live)
Hejira (Live)
sweet bird ~ joni mitchell
sweet bird ~ joni mitchell
Joni Mitchell - "The Beat Of Black Wings"
Joni Mitchell - "The Beat Of Black Wings"