LOADING ...

Luyện nghe bài hát A Bird That Whistles

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I took a house by the
Took a man on a
house by the water
Lovely by the waterside
time I saw that man
Hung his head and cried

Corrina,
Do you to go
Corrina,
Tell me why do you to go

Just made me to love you girl
Now you your things and go
Leave me bird that whistles
Leave me bird that sings

I got a bird that
I got a bird singin'
If I don't you darlin'
Birds mean nothin'

Videos

Joni Mitchell - A Bird That Whistles (Corrina, Corrina)
Joni Mitchell - A Bird That Whistles (Corrina, Corrina)
Joni Mitchell - A Bird That Whistles (Corrina, Corrina)
Joni Mitchell - A Bird That Whistles (Corrina, Corrina)
Night Ride Home / A Bird That Whistles (Songs of Joni Mitchell)
Night Ride Home / A Bird That Whistles (Songs of Joni Mitchell)
A Bird That Whistles
A Bird That Whistles
A Bird That Whistles (Corrina, Corrina)
A Bird That Whistles (Corrina, Corrina)
Top Tracks - A Bird That Whistles
Top Tracks - A Bird That Whistles
Joni Mitchell - Sweet Bird
Joni Mitchell - Sweet Bird
Joni Mitchell - "The Beat Of Black Wings"
Joni Mitchell - "The Beat Of Black Wings"
This Flight Tonight (Live)
This Flight Tonight (Live)
Joni Mitchell - This Place
Joni Mitchell - This Place
Urge For Going
Urge For Going
A Bird That Whistles - Topic
A Bird That Whistles - Topic
Joni Mitchell - The Beat of Black Wings HD from Chalk Mark in a Rain Storm
Joni Mitchell - The Beat of Black Wings HD from Chalk Mark in a Rain Storm
Joni Mitchell Album: Chalk Mark In A Rainstorm - 1988
Joni Mitchell Album: Chalk Mark In A Rainstorm - 1988
Joni Mitchell - The Jungle Line
Joni Mitchell - The Jungle Line
The Silky Veils Of Ardor (Live)
The Silky Veils Of Ardor (Live)
Joni Mitchell - Chalk Mark In A Rain Storm (Studio album, 1988)
Joni Mitchell - Chalk Mark In A Rain Storm (Studio album, 1988)
Hejira (Live)
Hejira (Live)
Joni Mitchell - The Hissing Of Summer Lawns
Joni Mitchell - The Hissing Of Summer Lawns
Joni Mitchell- Ray's Dad's Cadillac (HQ)
Joni Mitchell- Ray's Dad's Cadillac (HQ)