LOADING ...

Luyện nghe bài hát A Bird That Whistles

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I a house by the water
Took a man on a
Pretty house by the
Lovely lover by the
Last I saw that man
down his head and cried

Corrina,
Do you to go
Corrina,
me why do you have to go

Just made me come to love you
Now you pack things and go
me this bird that whistles
Leave me bird that sings

I got a bird that
I got a bird singin'
If I don't have you
don't mean nothin'

Videos

Joni Mitchell - A Bird That Whistles (Corrina, Corrina)
Joni Mitchell - A Bird That Whistles (Corrina, Corrina)
Joni Mitchell - A Bird That Whistles (Corrina, Corrina)
Joni Mitchell - A Bird That Whistles (Corrina, Corrina)
A Bird That Whistles
A Bird That Whistles
Night Ride Home / A Bird That Whistles (Songs of Joni Mitchell)
Night Ride Home / A Bird That Whistles (Songs of Joni Mitchell)
Corrina,Corrina by Bob Dylan - arranged by John Mitchell
Corrina,Corrina by Bob Dylan - arranged by John Mitchell
A Bird That Whistles (Corrina, Corrina)
A Bird That Whistles (Corrina, Corrina)
Joni Mitchell
Joni Mitchell
Best of Joni Mitchell 2017 - Best songs of Joni Mitchell - Joni Mitchell greatest's hits 2017 [Full Album]
Best of Joni Mitchell 2017 - Best songs of Joni Mitchell - Joni Mitchell greatest's hits 2017 [Full Album]
Joni Mitchell - The Hissing Of Summer Lawns
Joni Mitchell - The Hissing Of Summer Lawns
Corrina. Corrina "Prattfall" & "Distance" live NBNJ
Corrina. Corrina "Prattfall" & "Distance" live NBNJ
Top Tracks - Joni Mitchell
Top Tracks - Joni Mitchell
Hejira (Live)
Hejira (Live)
Urge For Going
Urge For Going
Twisted (Live)
Twisted (Live)
Joni Mitchell - Chalk Mark In A Rain Storm (Studio album, 1988)
Joni Mitchell - Chalk Mark In A Rain Storm (Studio album, 1988)
Chelsea Morning (Live)
Chelsea Morning (Live)
Top Love songs of Joni Mitchell - Best of Joni Mitchell 2017 - Joni Mitchell greatest's hits 2017 [Full Album]
Top Love songs of Joni Mitchell - Best of Joni Mitchell 2017 - Joni Mitchell greatest's hits 2017 [Full Album]
11.12
11.12
Joni Mitchell Album: Chalk Mark In A Rainstorm - 1988
Joni Mitchell Album: Chalk Mark In A Rainstorm - 1988
Joni Mitchell - The Hague 1983 (Full Concert)
Joni Mitchell - The Hague 1983 (Full Concert)