LOADING ...

Luyện nghe bài hát 20 Miles To Georgia

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Highway ride on a dark night
And the says 20 miles to Georgia
2 a.m. coming, come
too long and I wanna see my momma

Did she ever think she'd me say
After all the I've been away
I know I'm older
Did she think she'd see the day
The day her boys had grown and gone
she know she's getting older?

Momma's cook me supper
And Georgia's gonna me in
This town is gonna make me something
I'm home again

Thursday night, see the porch lights
Wooden says my house in on the market
It took me years, took one thousand years
Till I I don't belong to Georgia

Did she think she'd hear me say
After all the years I've been
I know I'm getting
Did she think she'd see the day
The day her boys had grown and gone
she know she's getting older?

Momma's gonna cook me
And Georgia's gonna me in
town is gonna make me something special

She never saw the world, she could go
Or any foreign shores, she never go
She deserves so much more than ever know
ever know, oh

Momma's gonna cook me
Georgia's tuck me in
town is gonna make me something special

I'm coming home, I'm home again
I'm coming home, I'm home again
I'm coming home, I'm coming baby
I'm home, Georgia's gonna tuck me in

I'm driving down the highway, the signs
Saying 20 miles away from the Georgia line
it to the left, pass it on the right
Gonna it home it if takes all night

Driving the highway, checking the signs
Saying 20 miles away the Georgia state line
Check it to the left, it on the right
Gonna make it home if it all night

Videos

Josh Kelley - 20 Miles to Georgia
Josh Kelley - 20 Miles to Georgia
20 Miles To Georgia - Josh Kelley (With Lyrics)
20 Miles To Georgia - Josh Kelley (With Lyrics)
Josh Kelley - 20 Miles To Georgia
Josh Kelley - 20 Miles To Georgia
20 miles to georgia - josh kelley
20 miles to georgia - josh kelley
josh kelley - 20 miles to georgia
josh kelley - 20 miles to georgia
Josh Kelley-20 Miles To Georgia
Josh Kelley-20 Miles To Georgia
20 Miles To Georgia
20 Miles To Georgia
"20 Miles to Georgia" Josh Kelley in Boston 03.16.07
"20 Miles to Georgia" Josh Kelley in Boston 03.16.07
Josh Kelley - "20 Miles To Georgia"
Josh Kelley - "20 Miles To Georgia"
Josh Kelley - More Than Love
Josh Kelley - More Than Love
josh kelly
josh kelly
Josh Kelley - A Real Good Try
Josh Kelley - A Real Good Try
Josh Kelley Tidal Wave (official version)
Josh Kelley Tidal Wave (official version)
20 miles to Georgia
20 miles to Georgia
Josh Kelley singing "20 Miles To Georgia"
Josh Kelley singing "20 Miles To Georgia"
Josh Kelley
Josh Kelley
Josh Kelley- 20 miles to Georgia
Josh Kelley- 20 miles to Georgia
Top Tracks - Josh Kelley
Top Tracks - Josh Kelley
Josh Kelley and Katherine Heigl - "I'm On Fire" Official  (GoPro Video)
Josh Kelley and Katherine Heigl - "I'm On Fire" Official (GoPro Video)
josh kelley
josh kelley