LOADING ...

Luyện nghe bài hát 20 Miles To Georgia

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Highway ride on a cold night
And the sign says 20 miles to
2 a.m. coming, again
Been too long and I see my momma

Did she ever think she'd me say
After all the years been away
I I'm getting older
Did she ever she'd see the day
The day her boys had and gone away
Does she know she's getting

Momma's gonna me supper
And gonna tuck me in
This town is gonna make me special
I'm home again

Thursday night, see the front porch
Wooden sign my house in on the market
It took me years, took one thousand years
Till I I don't belong to Georgia

Did she ever think hear me say
After all the years I've away
I know I'm older
Did she ever she'd see the day
The day her had grown and gone away
she know she's getting older?

Momma's gonna cook me
And Georgia's gonna me in
This town is gonna make me something

She never saw the world, she never go
Or any foreign shores, she would go
She so much more than she'll ever know
She'll know, oh

Momma's cook me supper
gonna tuck me in
This town is gonna make me something

I'm coming home, I'm coming again
I'm coming home, I'm coming home
I'm coming home, I'm coming home
I'm home, Georgia's gonna tuck me in

I'm driving down the highway, checking the
Saying 20 miles away from the state line
Check it to the left, pass it on the
Gonna make it home it if takes all

Driving the highway, checking the signs
Saying 20 miles away from the state line
Check it to the left, it on the right
Gonna make it home if it all night

Videos

Josh Kelley - 20 Miles to Georgia
Josh Kelley - 20 Miles to Georgia
20 Miles To Georgia - Josh Kelley (With Lyrics)
20 Miles To Georgia - Josh Kelley (With Lyrics)
Josh Kelley - 20 Miles To Georgia
Josh Kelley - 20 Miles To Georgia
20 miles to georgia - josh kelley
20 miles to georgia - josh kelley
josh kelley - 20 miles to georgia
josh kelley - 20 miles to georgia
Josh Kelley-20 Miles To Georgia
Josh Kelley-20 Miles To Georgia
20 Miles To Georgia
20 Miles To Georgia
"20 Miles to Georgia" Josh Kelley in Boston 03.16.07
"20 Miles to Georgia" Josh Kelley in Boston 03.16.07
Josh Kelley - "20 Miles To Georgia"
Josh Kelley - "20 Miles To Georgia"
Josh Kelley - More Than Love
Josh Kelley - More Than Love
josh kelly
josh kelly
Josh Kelley - A Real Good Try
Josh Kelley - A Real Good Try
Josh Kelley Tidal Wave (official version)
Josh Kelley Tidal Wave (official version)
20 miles to Georgia
20 miles to Georgia
Josh Kelley singing "20 Miles To Georgia"
Josh Kelley singing "20 Miles To Georgia"
Josh Kelley
Josh Kelley
Josh Kelley- 20 miles to Georgia
Josh Kelley- 20 miles to Georgia
Top Tracks - Josh Kelley
Top Tracks - Josh Kelley
Josh Kelley and Katherine Heigl - "I'm On Fire" Official  (GoPro Video)
Josh Kelley and Katherine Heigl - "I'm On Fire" Official (GoPro Video)
josh kelley
josh kelley