LOADING ...

1,2,3, Red Light

Song info

"1,2,3, Red Light" (2006)

"1,2,3, Red Light" Videos

1910 Fruitgum Co   1- 2- 3 Red Light  (1968)
1910 Fruitgum Co 1- 2- 3 Red Light (1968)
1910 Fruitgum Company - 1, 2, 3, Red Light
1910 Fruitgum Company - 1, 2, 3, Red Light
1910 fruitgum company   1, 2, 3, red light
1910 fruitgum company 1, 2, 3, red light
1910 FRUITGUM COMPANY   1 2 3 RED LIGHT
1910 FRUITGUM COMPANY 1 2 3 RED LIGHT
1,2,3 Red Light (Remastered)
1,2,3 Red Light (Remastered)
1,2,3 Red Light by 1910 Fruitgum Company on Buddah LP record from 1968.
1,2,3 Red Light by 1910 Fruitgum Company on Buddah LP record from 1968.
"1968" "Indian Giver / 1,2,3, Red Light / Simon Says", 1910 Fruitgum Company
"1968" "Indian Giver / 1,2,3, Red Light / Simon Says", 1910 Fruitgum Company
1,2,3 Red Light
1,2,3 Red Light
1910 Fruitgum Company - 1,2,3, red light
1910 Fruitgum Company - 1,2,3, red light
1, 2, 3, RED LIGHT - 1910 Fruitgum Company
1, 2, 3, RED LIGHT - 1910 Fruitgum Company
"1,2,3 Red Light" -- Ohio Express (Joey Levine Vocals)
"1,2,3 Red Light" -- Ohio Express (Joey Levine Vocals)
1910 Fruitgum Company- 1 2 3 Red Light
1910 Fruitgum Company- 1 2 3 Red Light
1910 Fruitgum Company - 1, 2, 3 Red Light ((MONO)) 1968
1910 Fruitgum Company - 1, 2, 3 Red Light ((MONO)) 1968
The 1910 Fruitgum Company-123 Red Light
The 1910 Fruitgum Company-123 Red Light
THE 1910 FRUITGUM COMPANY -- "1, 2, 3 RED LIGHT"
THE 1910 FRUITGUM COMPANY -- "1, 2, 3 RED LIGHT"
Popular Videos - 1910 Fruitgum Company
Popular Videos - 1910 Fruitgum Company
1910 Fruitgum Company 1-2-3 Red Light
1910 Fruitgum Company 1-2-3 Red Light
1910 Fruitgum Company          "1, 2, 3, Red Light"
1910 Fruitgum Company "1, 2, 3, Red Light"
1910 Fruitgum Co. 1 2 3 Red Light (Vinyl Ripped) Side One
1910 Fruitgum Co. 1 2 3 Red Light (Vinyl Ripped) Side One
The 1910 Fruitgum Co:"1,2,3 Red Light"
The 1910 Fruitgum Co:"1,2,3 Red Light"

Lyrics

Ev'ry time I try to prove I love you,
1,2,3, Red Light,
You stop me,.
Baby you ain't right to stop me.
1,2,3, Red Light, you stop me.
Ev'ry time I make a move to love you,
1,2,3, Red Light, you stop me.
Baby, ev'ry night you stop me.
1,2,3, Red Light.
Stop the game, you've got too much to lose.
If you stop me ag
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 1 minutes 8 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "1,2,3, Red Light"