LOADING ...

Học tiếng anh qua bài hát

Bình luận mới

Ly Truong bình luận bài hát If Today Was Your Last Day

ma sao ki the dau fai la : "donate every dime you had?" dau ma fai la
"And don't hate any night you had?" nghe ki lai xem nao :-??

Trung Minh bình luận bài hát Nice And Slow

bài ý nghĩa vậy Miley thất nó nhất trong HM:The movie là đúng,quả không ngoa....bravo..

Nguyễn Nam bình luận bài hát Fly On The Wall

mà bài của Miley nhiều bạn đăng trùng ghê,đáng lẽ nên xóa đi và lấy các bản dịch làm bản dịch phụ của 1 bài thì hơn

Hoàng Trí bình luận bài hát Cigarettes Will Kill You

thế thì bó tay oài,thôi cứ để tạm cái Tv embrace đấy xem ai có ý kiến gì hay ko.:D

Nhật Pô bình luận bài hát Fly On The Wall

mình nghĩ từ "đồ sâu bọ trên bức tường" theo hàm ý của Miley là ám chỉ tay paparazzi,ví chúng như những con sâu bọ thích rình rập làm nên vài vụ scandal cho các star ấy mà.Dịch tên bài như vậy là đúng

Lê Hằng bình luận bài hát Don't Cry

Bây giờ có muốn nghe em khóc cũng không được nữa rồi.

Jacob Tran bình luận bài hát I Do, I Do, I Do, I Do, I Do

Okie. I do. Đồng ý với bạn.

bay_gio_may_muon_cai_gi bình luận bài hát Sang Pour Sang

để em dịch bài nì thử xem ^^!

CơmTấm Tại HN bình luận bài hát The Show

Hỏi Bờ Thờ và Lenka ai đạo ai thì pó tay rầu :))

Phương Nguyễn bình luận bài hát I Do, I Do, I Do, I Do, I Do

I do, I do, I do, I do, I do là em đồng ý mà??

Top Popular Artists